Ένα από τα λιγότερο γνωστά και αναλυμένα στρατηγικά/τακτικά στοιχεία είναι το κεντρικό χτύπημα. Η έννοια του κεντρικού χτυπήματος αναφέρεται στην απρόσμενη προώθηση κεντρικού ή κεντρικών πιονιού-ών, η οποία διαταράσσει προσωρινά τη θέση. Στόχος της είναι η καταστροφή ή η κυριαρχία επί του αντίπαλου κέντρου πιονιών ή γενικά μίας αντίπαλης αλυσίδας πιονιών.

Το στοιχείο του κεντρικού χτυπήματος είναι βραχυπρόθεσμου τύπου και, ενώ αρχικά δημιουργεί συσσώρευση δυναμικών συνεχειών, τελικά καταλήγει σε παγιωμένες καταστάσεις, μετά τις αναμενόμενες εκκαθαρίσεις στο κέντρο.

Με δεδομένο το γεγονός ότι η κατάσταση στο κέντρο είναι το βασικό σημείο προσδιορισμού των σχεδίων και των δύο αντιπάλων, η βίαιη αυτή μετάλλαξή του, είναι δυνατόν να επαναπροσδιορίσει παγιωμένες καταστάσεις ή να ανατρέψει ριζικά την εκτίμηση της θέσης.

Συχνά, έχει παρατηρηθεί ότι με την εκτέλεση του κεντρικού χτυπήματος η αντίπαλη πλευρά τελεί προσωρινά σε κατάσταση σοκ., καθώς η βίαιη αυτή προσπάθεια αναδιάρθρωσης της δεδομένης κατάστασης δημιουργεί αφόρητη ψυχολογική πίεση .

Το θέμα του κεντρικού χτυπήματος δεν αποδίδεται εύκολα με κανόνες και σχέδια. Δεν το συναντάμε συχνά και οι ιδιαιτερότητές του είναι μοναδικές σχεδόν για κάθε παρτίδα. 

Από το βιβλίο του Στράτου Γρίβα "Σκακιστική Προπόνηση"