Ο στόχος μιας στρατηγικής είναι να αποκτηθεί ένα πλεονέκτημα. Το να είστε ο περήφανος κάτοχος ενός πλεονεκτήματος στο σκά­κι σημαίνει απλά ότι η θέση σας έχει ορισμένα θετικά στοιχεία τα οποία λείπουν από τη θέση του αντιπάλου σας. Υπάρχουν δύο εί­δη πλεονεκτημάτων: στατικά και δυναμικά. Το στατικό πλεονέκτη­μα είναι μακροπρόθεσμο - μόνιμο. Το δυναμικό πλεονέκτημα είναι όπως το τακτικό θέμα - προσωρινό. Μπορεί να έχετε δυναμικό πλεονέκτημα επειδή ο Βασιλιάς σας είναι ασφαλής, ενώ ο αντί­παλός σας δεν έχει κάνει ακόμη ροκέ. Όταν ο αντίπαλός σας κάvει ροκέ και μεταφέρει το Βασιλιά του σε ασφαλές σημείο, το δυ­ναμικό σας πλεονέκτημα εξαφανίζεται. Γι’ αυτόν το λόγο είναι  σημαντικό να εκμεταλλεύεστε κάθε ευκαιρία για να δημιουργείτε στατικά πλεονεκτήματα. Να εμπιστεύεστε μόνο τα στοιχεία εκεί­να που θα βρίσκονται στη θέση σας για μεγάλο χρονικό διάστη­μα.

Ο ρόλος της στρατηγικής είναι να δημιουργήσει ένα ή περισ­σότερα από τα παρακάτω στατικά πλεονεκτήματα;

• Επιπλέον υλικό (δύναμη)

• Μεγαλύτερη κινητικότητα κομματιών

• Καλύτερη δομή πιονιών

• Περισσότερο έδαφος (χώρο)

• Ασφαλή θέση Βασιλιά (συνήθως όταν έχει κάνει ροκέ)

Από εσάς εξαρτάται να αναγνωρίσετε την δυνατότητα να ατιοκτηθεί ένα πλεονέκτημα σε μια θέση και στη συνέχεια να βρείτε ένα σχέδιο που να σας επιτρέπει να καταβάλετε τον αντίπαλο χά­ρη στη δύναμη που σας δίνει το πλεονέκτημα.

Θα σας κάνει καλό παίκτη η γνώση του πώς να δημιουργείτε στατικά πλεονεκτήματα; Σίγουρα βοηθάει, αλλά προφανώς ο αντίπαλός σας θα δημιουργεί (ή θα έπρεπε να δημιουργεί!) τα δι­κά του πλεονεκτήματα. Η πραγματική δεξιοτεχνία στο σκάκι έρ­χεται όταν μπορείτε να προσδιορίσετε ποιανού τα πλεονεκτήμα­τα είναι πιο ουσιαστικά - ποια είναι τα θετικά στοιχεία που θα οδηγήσουν τελικά στο θρίαμβο. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε ένα υλικό πλεονέκτημα (ας πούμε, ένα πιόνι παραπάνω), αλλά αν ο αντίπαλός σας έχει καλύτερη δομή πιονιών, περισσότερο χώρο και ενεργητικότερα κομμάτια, πιθανόν να ευχόσασταν να ξανα- παίζατε την παρτίδα από την αρχή. Ή μπορεί να αποκτήσετε υλικό πλεονέκτημα κερδίζοντας ένα κομμάτι αλλά, στην πορεία, να εξασθενήσετε την άμυνα του Βασιλιά σας. Τι αξία έχει να έχε­τε ένα κομμάτι παραπάνω, αν το μόνο που μπορείτε να κάνετε εί­ναι να κάθεστε και να βλέπετε τον αντίπαλο να σας κάνει ματ;

Εκτιμήσατε λανθασμένα το πλεονέκτημα του κέρδους ενός κομ­ματιού και, με λίγα λόγια, χάσατε.

Αυτό ακριβώς το είδος της πολύπλοκης μάχης, ανάμεσα σε παίκτες που συνεχώς ανταλλάσσουν τα πλεονεκτήματα που δια­θέτουν με καινούργια, κάνει το σκάκι τόσο συναρπαστικό άθλημα. Όταν διαβάσετε αυτό το βιβλίο, θα είστε σε θέση να παίρνετε μέ­ρος σ’ αυτές τις μάχες οπλισμένοι με νέα γνώση και εμβάθυνση στο σκάκι, που θα σας επιτρέψει να αποκτήσετε τη φήμη σκακι­στή που νικά συνεχώς.