Σκάκι - διόρθωση χαρακτήρα

Το σκάκι επιδρά πάνω στο χαρακτήρα του σκακι­στή και μπορεί να τον διορθώσει. Δηλαδή το Σκάκι έχει και παιδαγωγι­κή πλευρά. Στο Σκάκι εμ­φανίζεται όχι μόνο η διά­θεση αλλά και ο χαρακτή­ρας του ανθρώπου.

Από το παιχνίδι δύο σκακιστών μπορούμε εύ­κολα να γνωρίσουμε τον χαρακτήρα των παικτών. Τον πολύ προ­σεκτικό, τον μικροπρεπή, τον πονηρό, τον άβουλο καιροσκόπο όπως επίσης και τον ήπιο άνθρωπο που ζητά αληθινούς δρόμους, για την επιτυχία χωρίς να υπολογίζει τις δυσκολίες.

Παίζοντας σκάκι αποκτούμε συνήθεια να μη χάνουμε το ηθικό μας, και ελπίζοντας σε ευμενείς αλλαγές συνεχίζουμε με πείσμα τις έρευνες για νέες δυνατότητες. Στο Σκάκι βλέπουμε παραδείγ­ματα πως μία ασήμαντη επιτυχία να ανυψώνει την πίστη στις δυ­νάμεις μας, ενώ μία απροσεξία να καταλήξει σε ήπα και απογοή­τευση.

Το Σκάκι μας μαθαίνει να μη χάνουμε τις ελπίδες μας όταν ο αντίπαλός μας έχει υπεροχή και να μην παραιτούμεθα από τις ελ­πίδες για νίκη ακόμα και κάτω από οδυνηρά χτυπήματα που τυ­χόν θα πάρουμε όταν κυνηγάμε την επιτυχία.

Ο Αμερικανός επιστήμων και πολιτικός Β. Φραγκλίνος σημειώ­νει τις ιδιότητες του παιχνιδιού που διαμορφώνουν θετικά το χα­ρακτήρα που είναι «η επεξεργασία της ικανότητας να ατενίζει το μέλλον και να ζυγίζει τις συνέπειες, η ανάπτυξη της σκέψης, της σύνεσης, της προφύλαξης, της παρατήρησης και τέλος της υπευ­θυνότητας για την απόφασή σου».

Επίσης ο μεγάλος Ρώσος σκακιστής Αλιέχιν έγραφε: «Δεν υπάρχουν αδυναμίες και ελαττώματα στο σκακιστή που να μην τα αποβάλλει σε μεγάλο βαθμό ή και ολότελα. Γι' αυτό όμως πρέ­πει να δείξει ο σκακιστής υπομονή, επιμονή και προσπάθεια να απαλλαγεί από τα ελαττώματά του με δυνατή θέληση και επιτυχή εργασία για την διαμόρφωση του χαρακτήρα. Με το σκάκι αναφέ­ρει ο Αλιέχιν διόρθωσα το χαρακτήρα μου. Το Σκάκι πρώτ' απ’όλα μας μαθαίνει να 'μαστε αντικειμενικοί. Μπορεί να γίνουμε πολύ μεγάλοι σκακιστές, μόνο αν συνειδητοποιήσουμε τα λάθη μας και τις ελλείψεις μας. Ακριβώς όπως και στη ζωή». Στα παιδιά που ασχολούνται με το σκάκι αναπτύσσεται καλύτερα η μνήμη, η λο­γική σκέψη, η φαντασία. Είναι περισσότερο καθιστικοί και προση­λωμένοι στον εαυτό τους, είναι πιο ενεργητικοί, σθεναρά υπομέ­νουν τις αποτυχίες και είναι πιο υπεύθυνοι για τον εαυτό τους και τους συντρόφους τους. Σέβονται τον αντίπαλό τους και γενικά καλλιεργούν και άλλες ιπποτικές ιδιότητες. Το Σκάκι οξύνει τις αισθήσεις, αναγκάζει το μυαλό να δουλεύει μέχρι τα όρια. Το παιχνίδι στο σκάκι απαιτεί συστηματικότητα και είναι εξαίρετος παιδαγωγός ιδιαίτερα γι' αυτούς που κάνουν τα πρώτα βήματά τους στη ζωή.

Το Σκάκι σε μαθαίνει να μην ξοδεύεις άσκοπα το χρόνο σου, σε μαθαίνει να αναλύεις τα γεγονότα με μεγαλύτερη ακρίβεια, σου μπολιάζουν τις συνήθειες της ηθικής διαγωγής, δηλ. όλα όσα είναι απαραίτητα στο σημερινό μαθητή για να μπορέσει να εμβαθύνει στην οιαδήποτε πειθαρχία. Στα παιδιά που αρχίζουν να καταλαβαίνουν την ομορφιά αυτού του παιχνιδιού, γίνεται πολύ εύκολα η οργάνωση του ελεύθερου χρόνου τους, και έτσι θα 'χουμε λιγότερα σημάδια απειθαρχίας και διατάραξη της τάξης (εγκληματικότητα, ναρκωτικά).

Από την πλευρά μου έχω να προσθέσω πως με το σκάκι εγώ διόρθωσα σε πολλλά σημεία το χαρακτήρα μου, απέβαλα πολλά ελαττώματα και απέκτησα άλλα πολύ ωφέλιμα. Π.χ. πριν είχα μια δειλία στη συμπεριφορά μου με τους ανθρώπους, απέφευγα τις δύσκολες καταστάσεις, δεν ριψοκινδύνευα. Με το σκάκι απέκτη­σα αυτοπεποίθηση στις δυνάμεις μου, επιμονή, πράγματα που με βοήθησαν στην παραπέρα σταδιοδρομία μου.

Κάθε παιχνίδι και ιδιαίτερα το Σκάκι είναι ομιλούσα γραμματι­κής της ανθρώπινης καρδιάς. Έτσι νομίζω ένα από τα σημαντικό­τερα πλεονεκτήματα του Σκακιού είναι η παιδαγωγική του πλευ­ρά και γι' αυτό πρέπει να προσελκύσουμε όσο δυνατόν περισσό­τερα παιδιά στην εκμάθηση του παιχνιδιού.