Παίζεται από δύο ομάδες των δύο παικτών σε δύο σκακιέρες. Οι σύμμαχοι κάθονται δίπλα κι έχουν αντίθετα χρώματα. Όταν ένας παίχτης κόψει ένα αντίπαλο κομμάτι, το δίνει στο σύμμαχό του! Εκείνος το κρατά μπροστά του και μπορεί να το εισάγει στη σκακιέρα όταν είναι η σειρά του, χάνοντας όμως την κίνηση.

Τα κομμάτια μπορούν να εισαχθούν σε οποιοδήποτε ελεύθερο τετράγωνο, αλλά τα στρατιωτάκια δε μπορούν να εισαχθούν στην πρώτη και τελευταία γραμμή. Αν ένα στρατιωτάκι που έχει εισαχθεί, προαχθεί, τοποθετείται στο πλάι της σκακιέρας για να ξεχωρίζει. Αν ο αντίπαλος κόψει το κομμάτι που προέκυψε από την προαγωγή (π.χ. βασίλισσα), θα δώσει στο σύμμαχό του το στρατιωτάκι κι όχι τη βασίλισσα.